Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (BVI) αποτελούνται από 60 νησιά και νησίδες και βρίσκονται βορειοδυτικά των Παρθένων Νήσων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νησιά είναι ένας δημοφιλής προορισμός τόσο για τουρισμό όσο και για υπεράκτια επένδυση. Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι μια αυτοδιοικούμενη Βρετανική αποικία του Στέμματος με υπουργικό σύστημα Κυβερνήσεων που λειτουργεί κάτω από το σύνταγμα που υιοθετήθηκε το 1967.

 • Νόμισμα: Το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών -USD
 • Γλώσσα:  Η επίσημη και ομιλούμενη γλώσσα είναι η Αγγλική
 • Νομοθεσία: Κοινό δίκαιο
 • Τύπος εταιρείας : Επιχειρηματικές Εταιρείες
 • Κύρια εταιρική νομοθεσία:  Η νομοθεσία για BVI επιχειρηματικές εταιρείες Act του 2004, όπως τροποποιήθηκε το 2005 και 2006.
 • Χρήσεις:  Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω εμπορικούς περιορισμούς.
 • Εμπορικοί Περιορισμοί:  Η Επιχειρηματική εταιρεία δεν μπορεί να ασχοληθεί με τραπεζικές δραστηριότητες, με ασφάλειες, διασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, σχέδια συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση καταπιστεύματος, κηδεμονίας, την παροχή επενδυτικών συμβουλών, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να υποδηλώνει συσχέτιση με την τραπεζική ή ασφαλιστική βιομηχανία. Δεν μπορεί να κάνει εμπόριο εντός των Βρετανικών Παρθένων Νήσων ή να κατέχει ακίνητη περιουσία εκεί. Δεν μπορεί να προσφέρει τις μετοχές της εταιρείας προς πώληση στο κοινό.
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμοί: Δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με προϋπάρχον όνομα εταιρείας. Κάθε όνομα που κατά την γνώμη του Εφόρου είναι ανεπιθύμητο ή παραπέμπει σε παράνομη δραστηριότητα ή οποιοδήποτε όνομα μπορεί να συνεπάγεται κυβερνητική συνεργασία.
 • Γλώσσα:  Οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο.
 • Καταλήξεις:  Όλα τα ονόματα των εταιρειών πρέπει να τελειώνουν σε μία από ακόλουθες λέξεις ή συντομογραφίες: Limited, Corporation, Incorporated , Societe Anonyme, Sociedad Anonima. 
 • Γλώσσα Νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία:  Κάθε εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με το Act 2004 και τα παλιά Acts δεν υπόκειται σε φορολογία στα παγκόσμια κέρδη της.
 • Ετήσια τέλη άδειας: USD 350 για εταιρείες που είναι εγκεκριμένες να εκδώσουν μέχρι 50,000 μετοχές. USD 1,100 για εταιρείες που είναι εγκεκριμένες να εκδώσουν πάνω από 50,000 μετοχές.
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας:  Υπάρχει συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολογίας με την Ιαπωνία και την Σουηδία αλλά δεν έχει κανένα αντίκτυπο στις επιχειρηματικές εταιρείες.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία:  Ένας εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος πρέπει να διοριστεί και ένα εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να διατηρείται εντός των Βρετανικών Παρθένων Νήσων
 • Μέτοχοι:  Ελάχιστος αριθμός:  Ένας
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Όχι
 • Μητρώο μετόχων:  Πρέπει να κρατείται στο εγγεγραμμένο γραφείο ή σε ένα μέρος που θα καθορίσουν οι διευθυντές. Η δημόσια υποβολή είναι προαιρετική.
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο για δημοσιοποίηση
 • Διευθυντές:  Ελάχιστος αριθμός:  Ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα:  Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Όχι
 • Μητρώο των Διευθυντών: Πρέπει να κρατείται στο εγγεγραμμένο γραφείο ή σε ένα μέρος που θα καθορίσουν οι διευθυντές. Η δημόσια υποβολή είναι προαιρετική.
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Κανένας περιορισμός
 • Γραμματέας: Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Μετοχικό Κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο νόμισμα: Οποιοδήποτε.
 •  Δεν απαιτείται ελάχιστο ή μέγιστο  κεφάλαιο. Μια Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία μπορεί να εκδώσει ανώνυμες μετοχές και μετοχές χωρίς ονομαστική αξία.
 • Οι ανώνυμες μετοχές πρέπει να είναι στην κατοχή και υπό την επιτήρηση ενός εγγεγραμμένου αντιπρόσωπου.
 • Ετήσια Έκθεση: Δεν υπάρχει καμμιά υποχρέωση να υποβάλλουν λογαριασμούς ή να υποβάλλουν ετήσια έκθεση της εταιρείας.
 • Η εταιρεία πρέπει να τηρεί οικονομικά αρχεία που να αντικατοπτρίζουν την οικονομική της θέση ανά πάσα στιγμή.  
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved