Γιβραλτάρ

Γιβραλτάρ

Το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ, μια χερσόνησος με έκταση 5,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ισπανίας, βρίσκεται σε μια επιβλητική θέση στη δυτική πύλη προς τη Μεσόγειο Θάλασσα. Με πληθυσμό άνω των 28.750, η Ισπανία συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία επί του εδάφους, η οποία έχει αποκλειστεί από τη Βρετανία από το 1713,  σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης της Ουτρέχτης.

 • Νόμισμα: Λίρα της Μεγάλης Βρετανίας GBP, αν και οι τοπικές λίρες Γιβραλτάρ εκδίδονται επίσης και εμπορεύονται σε ίσο επίπεδο με την λίρα της Μεγάλης Βρετανίας
 • Γλώσσα:  Η επίσημη και ομιλούμενη γλώσσα είναι η Αγγλική.
 • Νομοθεσία: Κοινό δίκαιο βασισμένη στο αγγλικό κοινό δίκαιο
 • Τύπος της εταιρείας : Αλλοδαπές Εταιρείες
 • Κύρια εταιρική νομοθεσία: Ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου του 1929 περί εταιρειών νόμος (όπως έχει τροποποιηθεί) και το εταιρικό διάταγμα του 1984 (όπως έχει τροποποιηθεί).
 • Το φορολογικό καθεστώς του Γιβραλτάρ καθιερώθηκε από το διάταγμα εταιρειών του 1967
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς εμπορίας.
 • Εμπορικοί Περιορισμοί: Δεν επιτρέπεται το εμπόριο εντός του Γιβραλτάρ ή να εμβαστεί εισόδημα στο Γιβραλτάρ. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με τράπεζικές δραστηριότητες, αποδοχή καταθέσεων, ασφάλιση, αντασφάλιση, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να υποδηλώνει συσχέτιση με την βιομηχανία χρηματοδότησης.
 • Επωνυμία εταιρείας: Οι ακόλουθες λέξεις και οι συσχετιζόμενες δραστηριότητες είναι απαγορευμένες: association, royal, imperial, trust, trustee, bank , assurance, group, Europe and international. Πρέπει να τελειώνει με την λέξη Limited ή Ltd.
 • Γλώσσα Νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος που δεν έχουν εμβασθεί στο Γιβραλτάρ.
 • Ετήσια τέλη άδειας: Δεν ισχύει
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας:  Δεν συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Πρέπει να διατηρεί μια εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου εντός του Γιβραλτάρ
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Ναι
 • Μητρώο μετόχων: Πρέπει να κρατείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο για δημοσιοποίηση
 • Διευθυντές:  Ελάχιστος αριθμός:  Ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Μη κάτοικος του Γιβραλτάρ
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Ναι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Οπουδήποτε έξω από το Γιβραλτάρ  
 • Γραμματέας: Aπαιτείται: Ναι
 • Ντόπιος ή καταρτισμένος: Πρέπει να είναι κάτοικος του Γιβραλτάρ
 • Μετοχικό Κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο νόμισμα: Οποιοδήποτε. Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο είναι GBP1.
 • Ανώνυμες Μετοχές: Επιτρέπεται αλλά πρέπει να κατατεθούν στο Γιβραλτάρ
 • Ετήσια Έκθεση: Πρέπει να υποβάλλεται ετήσια απόδοση και ετήσιοι λογαριασμοί. Υποβολή ελεγχόμενων λογαριασμών απαιτείται μόνο για τις δημόσιες και τις μεγάλες εταιρείες.
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved