Ελεγκτικές

Ελεγκτικές

Cyprus Audit

Το μονοπάτι που οδηγεί στην χρηματοοικονομική επιτυχία για μια εταιρεία επηρεάζεται από τους διαρκώς διευρυνόμενους και περίπλοκους ρυθμιστικούς κανόνες και από τις απαιτήσεις που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το έμπειρο και σκληρά εργαζόμενο προσωπικό μας έχει τις γνώσεις και την αποφασιστικότητα έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι πελάτες μας θα ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια με τον πιο ομαλό τρόπο.

Οι καθοριστικές πληροφορίες που χρειάζονται οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι προσφέρονται γρήγορα και με ακρίβεια. Δίνονται ισχυρές και γεμάτες αυτοπεποίθηση συμβουλές, δημιουργώντας μια ομαλή πορεία μεταξύ όλων των μερών.

 

 

Δεν είμαστε εδώ μόνο για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να βρουν το σωστό δρόμο και μετά να προχωρήσουμε στον επόμενο που χρειάζεται την βοήθεια μας, αλλά είμαστε εδώ διαρκώς για οποιοδήποτε ενδεχόμενο μπορεί να συμβεί. Σκοπός μας είναι να είμαστε ένας ισχυρός εταίρος.

Προσπαθούμε να κατανοήσουμε πλήρως τις διεθνείς επιχειρηματικές μεθόδους και στόχους των πελατών μας. Μένουμε πιστοί στις υποσχέσεις μας να παρέχουμε μια αυστηρή αξιολόγηση του κινδύνου, εφαρμόζοντας διαγνωστικές διαδικασίες και διαδικασίες δοκιμών ελέγχου, συμβουλεύοντας και παρακολουθώντας κάθε πτυχή της εταιρείας σας ως προς την υγιή λειτουργία της.

Στις υπηρεσίες ελέγχου που παρέχουμε συμπεριλαμβάνονται:

  • Θεσμοποιημένος έλεγχος για τις εγγεγραμμένες Κυπριακές εταιρείες.
  • Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).
  • Επανεξέταση των οικονομικών καταστάσεων.
  • Εκτενής έλεγχος για ειδικούς σκοπούς. 
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved