Επιχειρηματικής αξιολόγησης

Αξιολόγηση της Επιχείρησης

Η αξιολόγηση της επιχείρησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για κάθε επιχειρηματική πρόταση και μπορεί να χαλάσει ή να φτιάξει την συμφωνία στις διαπραγματεύσεις. Γι΄ αυτό και η ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας.  

Θα μπορούσατε να επιχειρήσετε να επιλύσετε το ζήτημα που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις, το κεφάλαιο των μετόχων, τον προγραμματισμό ακινήτων ή θα μπορούσατε να διαπραγματευτείτε για μια συγχώνευση ή να εξετάσετε για νέους μετόχους. Η λίστα είναι ατελείωτη αλλά ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να κάνει την διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας και τελικά της ζημιάς ή του κέρδους. 


Υπάρχουν τόσες πολλές παραλλαγές που είναι αδύνατη η ακριβής αξιολόγηση μιας επιχείρησης.

Η Η&P Accountants έχει τους κατάλληλους επαγγελματίες για να αξιολογήσουν όλων των ειδών επιχειρήσεις βασιζόμενοι στην κρίση, την εμπειρία και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας για να γνωρίσουμε σε βάθος την επιχείρηση σας, κάτι που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε πλήρως την αξία της επιχείρησης σας. Θα μελετήσουμε όλες τις λειτουργίες και τα οικονομικά σας δεδομένα και όλα αυτά θα μας δώσουν την δυνατότητα να παρέχουμε μια προσεκτικά σχεδιασμένη και πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εταιρείας σας.

Το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μας για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνουν:

  • Ανάλυση και συστάσεις για την εξέταση των προσφορών αγοράς.
  • Τραπεζική χρηματοδότηση.
  • Εκτίμηση και προσδιορισμός της ζημιάς της επιχείρησης.
  • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση.
  • Συναλλαγές εξαγοράς μέσω μόχλευσης.
  • Διοικητικές εξαγορές.
  • Αγορά ή πώληση επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών συμφερόντων.
  • Αποτίμηση των θυγατρικών εταιρειών, διαιρέσεις και κοινοπραξίες για τον διαχωρισμό των μετόχων ή/ και την πώληση.
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved