Η Εταρεία μας

H&P Accountants

Ο προσδιορισμός της ανάγκης να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και να ξεπερνούμε συνεχώς τις προσδοκίες των πελατών μας στους τομείς των ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, μας οδήγησε στην δημιουργία της Η&P Accountants.

Η εταιρεία μας H&P Accountants σχηματίστηκε από μια ομάδα έμπειρων και δυναμικών επαγγελματιών και δημιούργησε μια μοναδική προσέγγιση " One-Stop - Shop " (Ενιαίο σημείο πρόσβασης). Προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνουν θεσπισμένο και εσωτερικό έλεγχο, αξιολόγηση εταιρειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και αποτελεσματικό φορολογικό προγραμματισμό επιτυγχάνουμε την μείωση του χρόνου διαχείρισης του κάθε πελάτη και την ικανοποίηση των περιφερειακών επιχειρησιακών του αναγκών παρέχοντας μία ολοκληρωμένη υπηρεσία.

Βρισκόμαστε συνεχώς σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες μας, κάνοντας ερωτήσεις και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες τους. Στοχεύουμε να βελτιώσουμε την ικανότητα τους για διαχείριση του ρίσκου και της απόδοσης της επιχείρησης τους, με περηφάνια για την ποιότητα των υπηρεσιών μας, βελτιώνοντας συνεχώς την διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και την συνέπεια ως προς τις  επιχειρηματικές διαδικασίες.

Η H&P Accountants βρίσκεται και λειτουργεί στην Λευκωσία,  την πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας,  η οποία αποτελεί ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Η Κύπρος βρίσκεται στρατηγικά στο σταυροδρόμι τριών σημαντικών ηπείρων –  της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής –  και προσφέρει ένα από τους χαμηλότερους εταιρικούς φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστώντας την άριστο επενδυτικό κέντρο.

Αποστολή μας είναι η συνεχής προσθήκη αξίας στους πελάτες μας μέσω της παροχής της υψηλότερης ποιότητας επαγγελματικών υπηρεσιών σε συνεχή και οικονομικά αποδοτική βάση. 

© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved