Καριέρα

Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας επενδύει σε ανθρώπους με υψηλό επίπεδο ικανοτήτων όπου συνεχώς αναπτύσσουν τις  δεξιότητες τους, ενθαρρύνοντας τους να συμμετέχουν στην επιτυχία της εταιρείας και παρέχοντας τους τα απαραίτητα εφόδια να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών.

Η H&P Accountants παρέχει  στο προσωπικό της συνεχή εκπαίδευση, εμπλουτίζοντας την επαγγελματική τους εμπειρία, παρέχοντας τους παραγωγική ανατροφοδότηση και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

  • Λογιστής : Να έχει εμπειρία στο λογιστικό σύστημα е-soft. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Θα πρέπει να κατέχει άπταιστα την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Γνώση Ρωσικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προωθήσουν πλήρες  Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@hpa.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια. 

© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved