Λογιστικές

Λογιστικές

Cyprus Audit

H λειτουργία μιας επιτυχημένης και μοντέρνας εταιρείας, ανεξάρτητα πόσο μικρή ή μεγάλη είναι, γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, με την γραφειοκρατεία, τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα να είναι μόνο ένα μικρό μέρος από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές τις μέρες. Η ποιότητα μας στις υπηρεσίες της λογιστικής και συμβουλευτικής είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες κάθε εταιρείας.

Οι ομάδες μας κατανοώντας την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων της κάθε εταιρείας και ακoλουθώντας τα αυστηρότερα διεθνή χρηματοικονομικά πρότυπα, βελτιώνουν και  αναπτύσσουν έγκαιρα τις διαδικασίες παροχής εμπιστευτικών χρηματοοικονομικών εκθέσεων.

 

Το προσωπικό μας είναι πανέτοιμο  και  μπορεί να παρέχει εντελώς ανεξάρτητα και επαγγελματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων.
  • Παροχή βοήθειας για την προετοιμασία των Θεσπισμένων Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Παροχή βοήθειας για την προετοιμασία των Λογαριασμών Διαχείρισης.
  • Προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
  • Εποπτεία Λογιστηρίου.
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.

 

 

 

 

© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved