Μπελίζ

Μπελίζ

Η Μπελίζ βρίσκεται στην ακτή της Καραϊβικής στην Κεντρική Αμερική, με πληθυσμό περίπου 307,000. Η Μπελίζ έγινε Βρετανική αποικία του Στέμματος το 1862 και απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1981.

 • Νόμισμα: Το δολλάριο Μπελίζ
 • Γλώσσα: Η επίσημη και ομιλούμενη γλώσσα είναι η Αγγλική
 • Νομοθεσία: Κοινό δίκαιο
 • Τύπος εταιρείας: Διεθνείς Επιχειρηματικές Εταιρείες (IBC)
 • Κύρια εταιρική νομοθεσία: Διεθνείς επιχειρήσεις Act 1990, που τροποποιήθηκε το 2000.
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω εμπορικούς περιορισμούς.
 • Εμπορικοί Περιορισμοί: Η Διεθνής Επιχείρηση (IBC) δεν μπορεί να κάνει εμπόριο εντός της Μπελίζ ή να είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας εκεί. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με τον τραπεζικό τομέα, με ασφάλειες, αντασφάλειες ή διασφαλίσεις.
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμοί: Δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με προϋπάρχον όνομα εταιρείας. Κάθε όνομα που κατά την γνώμη του Εφόρου είναι ανεπιθύμητο ή παραπέμπει σε παράνομη δραστηριότητα ή οποιοδήποτε όνομα μπορεί να συνεπάγεται κυβερνητική συνεργασία.
 • Γλώσσα: όλες οι γλώσσες.
 • Καταλήξεις: Όλα τα ονόματα της εταιρείας πρέπει να τελειώνουν σε μια από τις ακόλουθες λέξεις ή συντομογραφίες Limited, Corporation, Incorporation, Societe Annonyme, Sociedad Anonina, Gesellschaft mit Beschrankter Haftung.
 • Γλώσσα Νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Πλήρη φορολογική απαλλαγή παρέχεται αυτόματα από τον νόμο για τις εταιρείες IBC.
 • Ετήσια τέλη άδειας: USD για εγκεκριμένο κεφάλαιο κάτω των 50,000 δολαρίων. USD 1,000 για εγκεκριμένο κεφάλαιο πάνω των 50,000 δολαρίων. USD 230 για τις επιχειρήσεις που έχουν ορισμένες ή όλες τις μετοχές τους χωρίς ονομαστική αξία.   
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας:  Η Μπελίζ δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε συμφωνία για διπλή φορολογία.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Η IBC πρέπει να έχει ένα εγγεγραμμένο τοπικό γραφείο και έναν αντιπρόσωπο.
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Όχι
 • Εγγραφή μετόχων: Πρέπει να κρατείται στο εγγεγραμμένο γραφείο
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο για δημοσιοποίηση
 • Διευθυντές: Ελάχιστος αριθμός: Ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Όχι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Κανένας περιορισμός
 • Γραμματέας: Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Επιτρεπόμενο νόμισμα:  Οποιοδήποτε. Δεν απαιτείται ελάχιστο ή μέγιστο κεφάλαιο. Μια εταιρία IBC μπορεί να εκδώσει ανώνυμες μετοχές και μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Οι ανώνυμες μετοχές πρέπει να είναι στην κατοχή ενός εγγεγραμμένου τοπικού αντιπρόσωπου. 
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved