Νέβις

Νέβις

Το νησί της Νέβις βρίσκεται στην Ανατολική Καραϊβική με πληθυσμό περίπου 12.000. Το Νέβις ήταν μια Bρετανική αποικία μέχρι το 1983, και έγινε μέλος της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις.

 • Νόμισμα: Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (Δολάριο ΕC). Τα δολάρια Αμερικής είναι ευρέως αποδεκτά
 • Γλώσσα: Τα αγγλικά είναι η επίσημη και εμπορική γλώσσα
 • Νομοθεσία: Κοινό δίκαιο
 • Τύπος της εταιρείας: Διεθνής επιχειρηματική εταιρεία (υπεράκτια απαλλαγή εταιρειών)
 • Κύρια Εταιρική Νομοθεσία: Επιχειρηματική νομοθεσία του Νέβις, διάταγμα του 1984, όπως τροποποιήθηκε το 2002
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς εμπορίας.
 • Εμπορικοί Περιορισμοί: Δεν μπορούν να αναλάβουν τραπεζικές δραστηριότητες, αντασφαλίσεις, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, σχέδια συλλογικών επενδύσεων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να υποδηλώνει συσχέτιση με την τραπεζική ή ασφαλιστική βιομηχανία
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμός: Δεν μπορεί να είναι σε σύγκρουση με προϋπάρχουσα εταιρεία. Κάθε όνομα που κατά τη γνώμη του Εφόρου είναι ανεπιθύμητο ή υπαινίσσεται μια παράνομη δραστηριότητα ή οποιοδήποτε όνομα μπορεί να συνεπάγεται κυβερνητική συνεργασία.
 • Γλώσσα: Οποιαδήποτε γλώσσα χρησιμοποιεί το Λατινικό Αλφάβητο. Μπορεί να ζητηθεί αγγλική μετάφραση αν χρησιμοποιείται όνομα σε ξένη γλώσσα.
 • Καταλήξεις:Όλα τα ονόματα των εταιρειών πρέπει να τελειώνουν στις λέξεις: Limited, Company , Corporation, Incorporated, Sociedad Anonima, Gesellschaft  mit beschrankter και στις συντομογραφίες τους.
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Συνολική φορολογική απαλλαγή παρέχεται αυτόματα από το νόμο για Διεθνείς επιχειρηματικές εταιρείες(IBC).
 • Ετήσια τέλη άδειας: USD 220
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας: Υπογραφή συμφωνιών περί διπλής φορολογίας με διάφορες χώρες, αλλά οι εταιρείες IBC δεν μπορούν να λάβουν κανένα όφελος μέσα από αυτές τις συμφωνίες.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Ένας εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος πρέπει να διοριστεί στην Νέβις και η καταχωρημένη διεύθυνση του γραφείου πρέπει να διατηρείται στην Νέβις.
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας
 • Δημόσια προσβάσιμο αρχείο: Όχι
 • Διευθυντές: Εάν ο αριθμός των μετόχων είναι μικρότερος των τριών (3), ο αριθμός των διευθυντών μπορεί να ισούται με τον αριθμό των μετόχων ή να τον υπερβαίνει. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Όχι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Γραμματέας: Υποχρεωτικά: Ναι. Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο νόμισμα: Οποιοδήποτε Δεν υπάρχουν ελάχιστες ή μέγιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις. Ονομαστικές / εγγεγραμμένες ή ανώνυμες μετοχές επιτρέπονται. Ανώνυμες μετοχές πρέπει να κρατούνται από έναν επιστάτη στη Νέβις
 • Ετήσια Έκθεση: Δεν υπάρχει καμμία υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσιες δηλώσεις ή να υποβάλλουν οποιεσδήποτε οικονομικές καταστάσεις.
 • Βιβλία και αρχεία πρέπει να κρατούνται και να είναι διαθέσιμα, σε περίπτωση που ζητηθούν. 
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved