Νεα Υόρκη

Νέα Υόρκη

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (LLC) είναι μια ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα που προσφέρει μια εναλλακτική λύση για συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις συνδυάζοντας τα εταιρικά πλεονεκτήματα περιορισμένης ευθύνης με τα οφέλη του συνεταιρισμού μέσω της φορολογίας.

 • Νόμισμα: Δολάριο Αμερικής
 • Γλώσσα: Αγγλική
 • Νομοθεσία: Κοινό δίκαιο
 • Τύπος της εταιρείας: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Χρήσεις: Οι Αμερικάνικες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης είναι δημοφιλή μέσα διεξαγωγής διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Εμπορικοί Περιορισμοί Δεν υπόκεινται σε Αμερικάνικο ομοσπονδιακό φόρο εάν τα μέλη δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, δεν διεξάγεται επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ και δεν έχει πηγή εισοδήματος στις ΗΠΑ.
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμοί: Δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με προϋπάρχουσα εταιρεία εντός του κράτους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λέξεις όπως bank, trust, insurance ή reinsurance.
 • Γλώσσα: Οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Η Πολιτεία μπορεί να ζητήσει Αγγλική μετάφραση εάν χρησιμοποιείται όνομα σε ξένη γλώσσα.
 • Καταλήξεις: Το όνομα της εταιρείας πρέπει να τελειώνει σε Limited Liability Company  ή LLC.
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Οι Αμερικάνικες εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης με μέλη μη- μόνιμους κατοίκους οι οποίες δεν διεξάγουν επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος από τις ΗΠΑ δεν υπόκεινται στον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος και δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στην Αμερική.
 • Ετήσια τέλη άδειας: Καμία χρέωση
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Πρέπει να διατηρεί ένα εγγεγραμμένο γραφείο στην πολιτεία σύστασης της στο γραφείο ενός εγγεγραμμένου αντιπροσώπου.
 • Μέλη: Ελάχιστος αριθμός: Ένας
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Όχι
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό.
 • Διευθυντές: Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Όχι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Γραμματέας: Υποχρεωτικά: Ναι. Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Ετήσια Έκθεση: Πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση μαζί με τέλος άδειας. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για κατάθεση λογαριασμών.

                                                                                               

© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved