Ουάσιγκτον

Ουάσιγκτον

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (LLC) είναι μια ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα που προσφέρει μια εναλλακτική λύση για συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις συνδυάζοντας τα εταιρικά πλεονεκτήματα περιορισμένης ευθύνης με τα οφέλη του συνεταιρισμού μέσω της φορολογίας.

 • Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ
 • Γλώσσα: Αγγλική
 • Νομοθεσία: Κοινό δίκαιο
 • Τύπος της εταιρείας: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Χρήσεις: Οι Αμερικάνικες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης είναι δημοφιλή μέσα διεξαγωγής διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Περιορισμοί Εμπορίου: Δεν υπόκεινται σε Αμερικάνικο ομοσπονδιακό φόρο εάν τα μέλη δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, δεν διεξάγεται επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ και δεν έχει πηγή εισοδήματος στις ΗΠΑ.
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμοί: Δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με προϋπάρχουσα εταιρεία εντός του κράτους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λέξεις όπως bank, trust, insurance ή reinsurance.
 • Γλώσσα: Οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Η Πολιτεία μπορεί να ζητήσει Αγγλική μετάφραση εάν χρησιμοποιείται όνομα σε ξένη γλώσσα Καταλήξεις: Όλα τα ονόματα των εταιρειών πρέπει να τελειώνουν σε μία από τις ακόλουθες λέξεις ή συντομογραφίες: Limited Liability Company  ή LLC.
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Οι Αμερικάνικες εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης με μέλη μη- μόνιμους κατοίκους οι οποίες δεν διεξάγουν επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος από τις ΗΠΑ δεν υπόκεινται στον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος και δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στην Αμερική.
 • Ετήσιο τέλος αδείας: USD165
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Πρέπει να διατηρεί ένα εγγεγραμμένο γραφείο στην πολιτεία σύστασης στο γραφείο ενός εγγεγραμμένου αντιπροσώπου.
 • Μέλη: Ελάχιστα: Ένα
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Όχι
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό
 • Διευθυντές: Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Ναι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Γραμματέας: Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Ετήσια Αναφορά: Πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση μαζί με το τέλος αδείας. Δεν υπάρχει υποχρέωση για κατάθεση λογαριασμών.

 

© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved