Παναμάς

Παναμάς

Η Δημοκρατία του Παναμά βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική, μεταξύ της Κόστα Ρίκα και της Κολομβίας, με έκταση περίπου 76.000 τ.χλμ και πληθυσμό περίπου 3,5 εκατομμύρια.

 • Νόμισμα: Μπαλμπόα, το οποίο είναι ελεύθερα μετατρέψιμο σε Δολάριο ΗΠΑ. Το δολάριο είναι επίσης νόμιμο χρήμα.
 • Γλώσσα: Ισπανικά (επίσημη) και Αγγλικά
 • Τύπος της νομοθεσίας: Η νομοθεσία του Παναμά βασίζεται στον Iσπανικό Αστικό Κώδικα με πολλές επιρροές από το κοινό δίκαιο, ιδίως το εταιρικό δίκαιο που έχει ληφθεί από τον εταιρικό νόμο του Ντελαγουέρ στις ΗΠΑ.
 • Τύπος της εταιρείας: Αλλοδαπές εταιρείες
 • Κύρια Εταιρική Νομοθεσία: Νόμος 32 της 26ης Φεβρουαρίου 1927 για τις εταιρείες, συμπληρώνεται από το νομοθετικό διάταγμα No.5  της 2ης Ιούλιου του 1997.
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς εμπορίας.
 • Περιορισμοί Εμπορίου: Δεν είναι δυνατή η ανάληψη τραπεζικών ή ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ή να ζητήσει κεφάλαια από το κοινό ή να πωλήσει τις μετοχές της στο κοινό ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που συσχετίζεται με τον τραπεζικό, ασφαλιστικό ή χρηματοδοτικό τομέα ή καταπιστευματικές δραστηριότητες.
 • Επωνυμία εταιρείας: Μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα και πρέπει να έχει την κατάληξη: Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, or Sociedad Anonima  και τις συντομογραφίες τους.     
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Ισπανικά
 • Φορολογία: Πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή συναλλαγή που διενεργείται εκτός του Παναμά
 • Ετήσια τέλη άδειας: USD 300
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας: Δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Απαιτείται Εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Μόνο η πρώτη εγγραφή των μετόχων εμφανίζεται σε δημόσιες εγγραφές, μεταγενέστερη αλλαγή των μετόχων δεν απαιτείται να κατατεθεί στο μητρώο.
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό
 • Διευθυντές: Ελάχιστη: Τρεις (3) και τρία (3) στελέχη Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία οι οποίοι μπορεί επίσης να είναι οι διευθυντές. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Ναι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Γραμματέας: Απαιτείται: Ναι. Ντόπιος ή καταρτισμένος. Δεν υπάρχει περιορισμός.
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο νόμισμα: Οποιοδήποτε
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες ή μέγιστες  κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ονομαστικές / εγγεγραμμένες ή ανώνυμες μετοχές επιτρέπονται.
 • Ετήσια Έκθεση: Δεν απαιτείται να υποβάλλονται ετήσιες δηλώσεις ή οικονομικές καταστάσεις.           
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved