Συμβουλευτικές υπηρεσίες κινδύνου

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κινδύνου

Σε καιρούς αβεβαιότητας η H&P Accountants μπορεί να συμβάλει στην μείωση των κινδύνων που η επιχείρηση σας καλείται να αντιμετωπίσει. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ασταθές οικονομικό κλiμα και οι επιχειρήσεις είναι υπό τον κίνδυνο της αβεβαιότητας υποφέροντας από τις ρυθμιστικές αρχές και τις τακτικές πίεσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι άρτια εκπαιδευμένες ομάδες μας από επαγγελματίες είναι εδώ για να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές διαχείρισης κινδύνου στο διοικητικό συμβούλιο. Θα αξιολογήσουμε και θα συμβουλεύσουμε ώστε η στρατηγική της εταιρείας και οι προσδοκίες να εναρμονιστούν με τις νομοθετικές απαιτήσεις για την ασφαλή ανέλιξη και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

 

Προσθέτουμε αξία στην λειτουργία και στην συμμόρφωση των διαδικασιών  που θα διατηρήσουν την ασφάλεια των πιο πολύτιμων περιουσιακών σας στοιχείων. Η πολύχρονη εμπειρία μας στον κλάδο,  σε συνδυασμό με μια προσέγγιση  βασισμένη στην αξιολόγηση του ρίσκου και  υψηλή ευελιξία, σχεδιάστηκε για να ελαχιστοποιήσει κάθε πιθανό κίνδυνο χωρίς να παρεμποδίζει οποιαδήποτε δυνατότητα ανάπτυξης της επιχείρησης σας.

Μπορούμε να συζητήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε με αυξημένη διαφάνεια και ευθύνη για πολλούς επιχειρηματικούς τομείς συμπεριλαμβανομένου:

  • Επιχειρηματικού κινδύνου
  • Ρυθμιστικού κινδύνου
  • Τεχνολογικού κινδύνου
  • Κινδύνου για απάτη
  • Λειτουργικού κινδύνου
  • Χρηματοοικονομικού κινδύνου   

© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved