Σύσταση νέας εταιρείας

Σχηματισμός καινούργιας επιχείρησης

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε την δική σας επιχείρηση?

Δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από το να ξεκινήσετε την δική σας επιχείρηση!  Το κατά πόσο η επιχείρηση σας θα επιβιώσει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλές παγίδες που πρέπει να αποφευχθούν όταν ξεκινάς την δική σου επιχείρηση και είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για να σας καθοδηγήσουμε στο μονοπάτι της επιτυχίας. Θα συζητήσουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας και θα σας βοηθήσουμε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας σας.

 

Θα είμαστε σε κάθε σας βήμα για να σας βοηθήσουμε:

 • Να ετοιμάσετε ένα αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα διασφαλίζει την αποσαφήνιση των μελλοντικών σας σχεδιασμών για το μάρκετινγκ,  την διοίκηση και τα οικονομικά.
 • Να καθορίσετε τις αρχικές κεφαλαιουχικές σας απαιτήσεις, να εντοπίσετε πόρους  και αποθεματικά αν απαιτείται.
 • Να αξιολογήσετε και να καθορίσετε τις δανειοληπτικές σας δυνατότητες για οποιαδήποτε επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται.
 • Να δημιουργήσετε μια επιχειρηματική δομή που να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες σας.
 • Να προγραμματίσετε μελλοντική μετεγκατάσταση, αξιολογώντας τα φορολογικά  πλεονεκτήματα, νομικούς κινδύνους, τον τρόπο λειτουργίας και δυνατότητα μεταφοράς.
 • Να καθορίσετε τον προϋπολογισμό σας, τις απαιτήσεις και τον εξοπλισμό για την επιλογή του σωστού λογιστικού συστήματος.
 • Να προετοιμάσετε προϋπολογισμό ταμειακών ροών, για την αποφυγή κρυφών παγίδων στα κρίσιμα πρώτα χρόνια.
 • Να έχετε έτοιμο σχέδιο για την τιμολόγηση και είσπραξη πληρωμών για τη μεγιστοποίηση των ταμειακών ροών.
 • Να αναπύξετε ένα πλάνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους.
 • Να οργανώσετε το γραφείο σας για αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό.
 • Να προετοιμάσετε και να αρχειοθετήσετε όλες τις κρατικές άδειες και τον αριθμό ταυτοποιήσης του εργοδότη.
 • Να διευθετήσετε την μισθοδοσία και τις φορολογικές δηλώσεις για τον πρώτο σας υπάλληλο σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσετε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να καθορίσετε κατά πόσο έχετε ασφαλιστικές ανάγκες για την επιχείρησή σας.
 • Να προετοιμάσετε και να εφαρμόσετε ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα για την επιχείρησή σας: την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, που είναι απαραίτητη για την αποφυγή τυχόν οικονομικών και συναισθηματικών κρίσεων στο μέλλον.

 

 

 

 

© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved