Υπεράκτιες Δικαιοδοσίες

Υπεράκτιες Δικαιοδοσίες

Οι υπεράκτιες και χαμηλές φορολογικές δικαιοδοσίες προσφέρουν καλές δυνατότητες για την νόμιμη ενίσχυση της κερδοφορίας της επιχείρησης σας. Η επαγγελματική προσέγγιση του προσωπικού μας στoν φορολογικό σχεδιασμό επιτρέπει την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων των νομοθεσιών που διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις δραστηριότητες των εταιρειών σας. Σήμερα πολλές αξιοσέβαστες εταιρείες χρησιμοποιούν υπεράκτιες εταιρείες. Πολλές από αυτές έχουν ως σκοπό τη  βελτιστοποίηση του φόρου ωστόσο οι υπεράκτιες εταιρείες έχουν επίσης πολλά άλλα πλεονεκτήματα.

Φορολογικός Σχεδιασμός και Φορολογική βελτιστοποίηση

Η φορολογική βελτιστοποίηση είναι ένα εργαλείο για οικονομικά ενεργούς φορολογούμενους οι οποίοι είναι έτοιμοι να εξετάσουν οποιαδήποτε νόμιμα διαθέσιμα μέσα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων τους και αύξηση των κερδών τους.

Κλασσικές υπεράκτιες επιχειρήσεις

Σήμερα πολλές γνωστές εταιρείες χρησιμοποιούν υπεράκτιες επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές έχουν ως σκοπό την βελτιστοποίηση της φορολογίας, ωστόσο οι υπεράκτιες επιχειρήσεις διαθέτουν πολλά άλλα πλεονεκτήματα:

 • Πλήρη οικονομική εμπιστευτικότητα.
 • Μηδενική φορολόγηση στην χώρα, απλή διαδικασία εγγραφής και μετέπειτα διατήρηση της εταιρείας.
 • Ευκαιρία για αγορά μιας ήδη υπάρχουσας εταιρείας.
 • Απουσία φόρου κληρονομιάς.
 • Προστασία έναντι του πληθωρισμού.
 • Περιορισμό της νομικής ευθύνης.
 • Μείωση των εξόδων διαχείρισης.
 • Απουσία νομισματικού συναλλαγματικού ελέγχου.
 • Αποδοχή, υποστήριξη και επιδοτημένη βοήθεια από την τοπική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές.
 • Τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των διευθυντών δεν δημοσιοποιούνται και παραμένουν εμπιστευτικά.
 • Διαθεσιμότητα τραπεζικών υπηρεσιών και παγκόσμιου επιπέδου διαχείρισης επενδύσεων.
 • Εύκολη πρόσβαση στις κύριες αγορές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.
 • Δεν έχουν διεθνή εμπορική δασμολόγηση.
 • Δεν έχουν ετήσιο φόρο.
 • Δεν έχουν περιορισμό στις εισαγωγές/ εξαγωγές.
 • Δεν έχουν δαπανηρή γραφειοκρατία.
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved