Χονγκ Κονγκ

Χονγκ Κονγκ

Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στην νότια ακτή της Κίνας και αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό νησιών και ένα μέρος της ενδοχώρας συνολικής έκτασης 1,064 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το Χονγκ Κονγκ έχει πληθυσμό περίπου 7 εκατομμύρια. Το Χονγκ Κονγκ ήταν Βρετανική αποικία μέχρι το 1997, οπότε επανήλθε από τον Βρετανικό έλεγχο πίσω στον Κινεζικό και έγινε Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας ’ΕΔΠ’ μέσα στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

 • Νόμισμα: Το δολάριο Χονγκ Κονγκ (HK$)
 • Γλώσσα:  Οι επίσημες και ομιλούμενες γλώσσες είναι τα Αγγλικά και τα Κινέζικα, ενώ τα Καντονέζικα Κινέζικα χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία και το εσωτερικό εμπόριο.
 • Νομοθεσία: Σύστημα βασισμένο στο αγγλικό κοινό δίκαιο. Ο βασικός νόμος μετά το 1997 είναι να διατηρήσει τις σημερινές εμπορικές πρακτικές.
 • Τύπος της εταιρείας : Μετοχική Ιδιωτική εταιρεία
 • Κύρια εταιρική νομοθεσία:  Εταιρικό Διάταγμα (Cap32)
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς εμπορίας.
 • Εμπορικοί Περιορισμοί: Δεν είναι δυνατή η ανάληψη τραπεζικών ή ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, η αναζήτηση κεφαλαίων από το κοινό ή η πώληση μετοχών στο κοινό
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμός: Δεν μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με προϋπάρχουσα εταιρεία. Κάθε όνομα που κατά την γνώμη του Έφορου είναι ανεπιθύμητο ή υπαινίσσεται παράνομη δραστηριότητα ή οποιοδήποτε όνομα μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι συνδέεται με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ ή οποιοδήποτε τμήμα της κυβέρνησης.
 • Γλώσσα: Κινέζικα ή και Αγγλικά
 • Καταλήξεις: Limited (Περιορισμένης Ευθύνης)
 • Γλώσσα Νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Καμία φορολογία σε ξένα κέρδη, 17,5% φορολογικός συντελεστής σε όλα τα κέρδη που πηγάζουν από το Χονγκ Κονγκ.
 • Ετήσια τέλη άδειας: HK$ 2.600
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας: Διάφορες ειδικές συνθήκες έχουν υπογραφεί.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/ Γραφεία: Το εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να βρίσκεται στο Χονγκ Κονγκ.
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας.
 • Λεπτομέρειες για τους μετόχους είναι σε δημόσιο αρχείο.
 • Μητρώο Μετόχων:  Πρέπει να κρατείται στο εγγεγραμμένο γραφείο
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό
 • Διευθυντές:  Ελάχιστος Αριθμός: Ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Κανένας Περιορισμός
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Ναι
 • Τοποθεσία συναντήσεων:  Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Γραμματέας: Απαιτείται: Ναι. Ντόπιος ή καταρτισμένος: Πρέπει να είναι κάτοικος του Χονγκ Κονγκ.
 • Μετοχικό Κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο Νόμισμα: Οποιοδήποτε.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες ή μέγιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις.
 • Ανώνυμες Μετοχές: Δεν επιτρέπονται
 • Ετήσια Έκθεση: Πρέπει να κατατίθεται ετήσια δήλωση και ετήσιοι λογαριασμοί. Οι θεσπισμένοι λογαριασμοί δεν δημοσιοποιούνται.  
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved